Banner

Meer over Aikido

Aikido is een moderne Japanse krijgskunst die in de vorige eeuw ontwikkeld is door Ueshiba Morihei (1883-1969). Deze legendarische krijgskunstenaar gaf gedurende zijn leven aan vele duizenden mensen les maar omdat hij geen methodisch of didactisch systeem heeft ontwikkeld ten aanzien van de beoefening van aikido, zijn er veel verschillende opvattingen ontstaan over wat aikido nu daadwerkelijk is.

Shirata Sensei

De benadering van Kodokan Aikido is primair gebaseerd op het onderricht van Rinjiro Shirata Sensei (1912-1993) een van de eerste en meest langdurige discipelen van de grondlegger van Aikido. Shirata Sensei begon zijn studie onder de grondlegger Ueshiba Morihei toen het curriculum en de licentiekwesties nog grotendeels een weerspiegeling was van Daito-ryu Aiki jujutsu.

Internationaal

Hoewel Kodokan Aikido een internationale organisatie is waarbij sommige leden duizenden kilometers zijn verwijderd van de Hombu Dojo, is een hoog kwalitatieve kennisoverdracht Ún beoefening, kenmerkend voor Kodokan Aikido. De doelstelling is het behouden van Shirata Sensei's onderricht van Aikido als een realistische krijgskunst (dus met inachtneming van al diens beperkingen en potentie) en als een realistische spirituele beoefening. Kodokan Aikido behelst een breed technisch repertoire en een realistische uitvoering van de vooroorlogse periode inclusief toegepaste wapentechnieken.

 

Ueshiba Morihei

Seikokan in beeld
Snel contact met Seikokan
Emailadres
Onderwerp
telefoonnr.
stel uw vraag
   
 
Snel zoeken
Korte vraag:
Waarom wilt u meer weten over Kodokan Aikido?